lemytran0707@gmail.com 0236.3609.055 - 0913.414.066
Lê My Trần - Keo dán gạch Đà Nẵng

Bởi Admin | 14 tháng 6, 2021

Các phương án để nhận biết ke...

Đời sống ngày càng hiện đại phát triển, các công trình càng yêu cầu nhiều h...

Chi Tiết
Lê My Trần - Keo dán gạch Đà Nẵng

Bởi Admin | 29 tháng 5, 2021

Silicone Weber-keo silicon chất lượ...

Keo Silicone Weber là keo được sử dụng trên nhiều công trình trên thế giới ...

Chi Tiết
Lê My Trần - Keo dán gạch Đà Nẵng

Bởi Admin | 17 tháng 5, 2021

Bạn muốn có gạch lát nền đẹ...

Một căn nhà đẹp, gạch lát nền là điều kiện không thể thiếu, vì thé đây l...

Chi Tiết
Lê My Trần - Keo dán gạch Đà Nẵng

Bởi Admin | 17 tháng 4, 2021

5 tiêu chí chọn gạch lát nhà t?...

Gạch lát nhà tắm và vật liệu ốp lát là các yếu tố số 1 giúp bạn có đư...

Chi Tiết
Lê My Trần - Keo dán gạch Đà Nẵng

Bởi Admin | 14 tháng 4, 2021

Xu thế vật liệu xây dựng mới,...

Thời đại ngày càng tiến nhanh hiện đại, các công trình xây dựng càng ngày cà...

Chi Tiết
Lê My Trần - Keo dán gạch Đà Nẵng

Bởi Admin | 8 tháng 3, 2021

Giải pháp dùng keo dán gạch cho g...

Một công trình chắc chắn độ chiụ lực tốt và đầy đủ tính thẩm mỹ là đi...

Chi Tiết